Landbouweducatie Vlaanderen.

Landbouweducatie van de bovenste plank!

In de visietekst over landbouweducatie worden de doelstellingen als volgt omschreven:
“Landbouweducatie moet het brede publiek (en vooral jongeren) en intermediairen op het vlak van landbouweducatie kansen bieden om via persoonlijk contact met het dagelijkse leven in ontmoeting te treden met en geïnformeerd te worden over het hedendaagse Vlaamse platteland in het algemeen en de hedendaagse familiale land- en tuinbouwbedrijven en hun duurzame basisprocessen en –methodes in het bijzonder. De persoonlijke ervaring, aangevuld met het aanleveren van objectieve informatie, moet de kritische betrokkenheid van de verschillende groepen bij het maatschappelijke debat over land- en tuinbouw en het platteland bevorderen en verdiepen en hen in staat stellen om een eigen waardering te vinden in een eigentijdse, geïntegreerde opvatting van het platteland;om het ruimere maatschappelijke belang van het platteland en van de agrarische sector te waarderen en om het besef daarvan op een permanente wijze te kunnen actualiseren. Op die manier werkt landbouweducatie aan het opheffen en het omkeren van de steeds verder schrijdende vervreemding van het brede publiek tegenover het hedendaagse platteland, de landbouw en de producten die deze dagelijks voortbrengt, maar ook aan de persoonlijke vorming van elk individu (jongeren én volwassenen) door hen te stimuleren om zelfstandig keuzes te maken en eigen accenten te leggen in het leven.”

De doelstellingen zoals hierboven omschreven, zijn gelijk aan de doelstellingen bij de oprichting van de Vierhoekhoeve en VZW Boerderijklassen. Tot op vandaag blijft dit ons uitgangspunt. Dit wil zeggen dat wij sinds 1991 duurzame landbouw en landbouweducatie hoog in het vaandel dragen en met elkaar verzoenen tijdens onze boerderijklassen.

Naast Boerderijklassen vzw, is ook Plattelandsklassen reeds zolang bezig met landbouweductie. Als centrum voor landbouweducatie worden onze organisaties -in het kader van de organisatie van meerdaagse verblijven- sinds een aantal jaar gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij.

De-Vierhoekhoeve-Boerderijklassen-Konijn
De-Vierhoekhoeve-Boerderijklassen-Koeien
De-Vierhoekhoeve-Leerling-aan-het-werk
Logo Vlaanderen